Oriental Group

Vertrek Joost Niebuur

Geachte Relaties,

Hiermee berichten wij dat Joost Niebuur ons bedrijf per 31 december 2017 gaat verlaten.


Joost is een Oriental collega van het eerste uur en wij betreuren het dan ook ten zeerste dat hij na bijna 25 jaar dienstverband deze keuze in zijn carriere heeft gemaakt.
Wij zijn Joost veel dank verschuldigd voor hetgeen hij voor ons bedrijf heeft betekend en wensen hem in de toekomst veel gezondheid en succes bij zijn nieuwe uitdaging.
Komende weken zal hij gebruiken om zijn accounts over te dragen.
Oriental zal spoedig een opvolger presenteren die zijn taken gaat overnemen, voor vragen kunt u zich richten tot Louis van Dijke of ondergetekende,

Met vriendelijke groet,

Erik van der Pol
Oriental Group Holding Bleiswijk BV